[QC] Ketqua.tv

Từ khoá: thông báo pin đầy khi sạc