Liên hệ

Từ khoá: cúng ông Công ông Táo

Cách cúng rước ông táo về nhà mới

Mẹo vặt Gia đình
Ông Táo được xem là vị thần “chung sống” và theo dõi mọi hoạt động của từng gia đình. Ông thường gắn liền với bếp nên khi chuyển nhà, bạn sẽ chuyển luôn bếp núc. Vì thế, hãy tham khảo… Chi tiết