Skype UWP cập nhật thêm tính năng mới qua Fast Ring

Skype UWP cập nhật thêm tính năng mới qua Fast Ring.

Xem thêm: Cài đặt ứng dụng Skype cũ cho Windows Phone 8/8.1

Skype UWP cập nhật thêm tính năng mới qua Fast Ring.

Các tính năng mới bao gồm

  • Chia sẻ tập tin dễ dàng và nhanh chóng bằng việc kéo thả tệp tin, dung lượng tệp có thể lên tới 300MB.
  • Trích dẫn nội dung tin nhắn của người nào đó bằng cách click phải/nhấn giữ tin nhắn và chọn Quote.
  • Bổ sung thêm các tùy chon Add/Remove/Block vào địa chỉ liên hệ.
  • Thiết lập các webcam/camera và microphone mặc định trực tiếp vào Skype cho phép kiểm tra âm thanh trước khi thực hiện cuộc gọi.
  • Xem trước các đường link web khi nhận tin nhắn, tùy chọn này sẽ tìm thấy trong Settings.

Xem thêm: