Toptips.vn Liên hệ

Chuyên mục: Hôn nhân và Gia đình

Nguyên nhân ly hôn

Mẹo vặt Gia đình
Kết hôn thông thường dựa trên sự hòa hợp về mặt tình cảm, sự tự nguyện kết hợp để tạo nên gia đình-tế bào của xã hội. Cùng với đó, ly hôn lại là sự kiện chấm dứt hôn nhân,… Chi tiết