Cách khắc phục Messenger bị thoát liên tục trên iPhone

messenger

Cách khắc phục Messenger bị văng

Các bạn xoá cả ứng dụng Messenger đi, nếu vẫn còn bị thì xoá luôn cả ứng dụng Facebook các bạn nhé. Có 2 cách để xoá ứng dụng:

Cách 1: Nhấn và giữ icon ứng dụng ở màn hình chính và bấm vào dấu X.

facebook bi thoat

Cách 2: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dữ liệu ứng dụng > Messenger > Xoá ứng dụng là xong.

facebookbithoat

Sau đó cài lại và sử dụng như bình thường.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: