[HOT] Cách cài theme Tiểu Cương Thi lên iPhone không cần jailbreak

Cách cài Theme Tiểu Cương Thi lên iPhone không cần jailbreak

Cách cài Theme Tiểu Cương Thi trên iPhone:

Bước 1: Mở trình duyệt Safari > Sau đó nhấp vào đây để mở trang Download Skin > Chọn vào “Application icons” > Chọn vào dòng “Show quick actions”.

Cách cài Theme Tiểu Cương Thi lên iPhone không cần jailbreak

Bước 2: Tại mục Select chọn “ALL” > Chọn “Install icons“.

Cách cài Theme Tiểu Cương Thi lên iPhone không cần jailbreak

Bước 3: Sau đó iPhone sẽ yêu cầu bạn cấp quyền bằng cách nhấn vào “Install” 2 lần.

Cách cài Theme Tiểu Cương Thi lên iPhone không cần jailbreak

Lưu ý: Bộ Theme được lưu tại Cài đặt > Cài đặt chung > Cấu hình, nên nếu muốn gỡ bỏ bạn có thể vào đây. Và một điều nữa là bộ icon này được tạo thêm, các icon cũ vẫn còn.

Cách cài Theme Tiểu Cương Thi lên iPhone không cần jailbreak

Xem thêm: